معاونت توسعه، کارآفرینی و اشتغال

تعاونی سهامی عام کارگران شهرستان شوش دانیال(ع)

برنامه اشتغالزایی اعضاء و فرزندان اعضاء و آحاد مردم شهرستان بر عهده معاونت توسعه، کارآفرینی و اشتغال می‌باشد.

وظیفه اصلی این معاونت شناسایی پتانسیل های شهرستان شوش و استان خوزستان و آموزش جوانان خصوصاٌ فارغ التحصیلان دانشگاهی در جهت ایجاد بستری مناسب برای کارآفرینی و اشتغال می باشد.

 

اهداف معاونت توسعه، کارآفرینی و اشتغال

  • تشکیل باشگاه های کارآفرینی و دعوت و آموزش کارآفرینی جوانان
  • رشد مشارکت زنان در طرح های کارآفرینی
  • تمرکز بر کارآفرینی دیجیتال (لین استارتاپ)
  • برگزاری جشنواره های کارآفرینی در سطح شهرستان
  • تشکیل واحد کاریابی و اشتغال
  • اتصال کارآفرینان به بازارهای منطقه ای، ملی و بین المللی
  • تمرکز بر کارآفرینی روستایی
  • برگزاری دورهمی های کارآفرینی و دعوت از کارآفرینان برتر